VET SKE 2019-01-16T15:43:55+00:00

Project Description

VET SKE

HOW TO APPLY

BANDO_VET SKE

Projekt VET Skills and Knowledge Exchange (VET SKE) 2017 bo 104 dijakom iz šestih srednjih šol s področja Maribora in Murske Sobote omogočil, da v tujini opravijo tri tedensko praktično usposabljanje. Z drugim razpisom bomo izbrali 40 dijakov, ki bodo marca 2019 odšli na mobilnost na eno izmed naslednjih destinacij: Poljska, Italija, Francija, Nemčija, Ciper, Češka, Španija.

Tukaj najdete seznam izbranih kandidatov na razpisu VETSKE2.

Izbrani dijaki in njihovi starši/skrbniki morajo, za sprejetje štipendije, podpisati Soglasje staršev in ga posredovati učitelju zadolženemu za mobilnost.

Dijaki morajo dokumente predložiti do 18.1.2019 sicer bodo avtomatsko izgubili štipendijo in s tem možnost sodelovanja pri projektu.

Stay tuned

EVERY DAY YOU WILL FIND OUT MORE ABOUT INTERNATIONAL LEARNING MOBILITY

CONTACT US