VET SKE 2 2020-06-04T10:25:13+00:00

Project Description

VET SKE 2

HOW TO APPLY

Projekt VET Skills and Knowledge Exchange 2 (VET SKE 2) bo 96 dijakom iz petih srednjih šol s področja Maribora omogočil, da v tujini opravijo tri tedensko praktično usposabljanje. S tem razpisom bomo izbrali skupaj 64 dijakov, ki bodo maja ali oktobra 2020 odšli na mobilnost na eno izmed naslednjih destinacij: Španija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, Poljska in Ciper.

Tukaj najdete seznam izbranih kandidatov.

Zaradi epidemije coronavirusa so termini mobilnosti spremenjeni kot je objavljeno na seznamu.

Izbrani dijaki in njihovi starši/skrbniki morajo za sprejetje štipendije podpisati Soglasje staršev in ga posredovati koordinatorju mobilnosti na šoli.


Stay tuned

EVERY DAY YOU WILL FIND OUT MORE ABOUT INTERNATIONAL LEARNING MOBILITY

CONTACT US