VET SKE 2 2021-10-18T18:19:47+00:00

Project Description

VET SKE 2

HOW TO APPLY

Projekt VET Skills and Knowledge Exchange 2 (VET SKE 2) bo 96 dijakom iz petih srednjih šol s področja Maribora omogočil, da v tujini opravijo tri tedensko praktično usposabljanje. S tem razpisom bomo izbrali skupaj 39 dijakov, ki bodo od novembra 2021 do maja 2022 odšli na mobilnost na eno izmed naslednjih destinacij: Španija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, Poljska in Ciper.

Vsi prijavljeni dijaki ste se uvrstili v drugi krog izbora. Razgovori na šolah bodo potekali po naslednjem razporedu:
TOREK 19.10.2021:
09:15 – 10:15 Lesarska šola Maribor
11:00 – 14:00 TŠC
SREDA 20.10.2021:
10:00 – 11:00 Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
11:30 – 12:15 Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
13:00 – 14:15 Biotehniška šola Maribor

Stay tuned

EVERY DAY YOU WILL FIND OUT MORE ABOUT INTERNATIONAL LEARNING MOBILITY

CONTACT US