VET SKE 2 2022-04-06T09:07:21+00:00

Project Description

VET SKE 2

HOW TO APPLY

Projekt VET Skills and Knowledge Exchange 2 (VET SKE 2) bo 96 dijakom iz petih srednjih šol s področja Maribora omogočil, da v tujini opravijo tri tedensko praktično usposabljanje. S tem razpisom bomo izbrali dijake, ki bodo od aprila do maja 2022 odšli na mobilnost na eno izmed naslednjih destinacij: Španija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, Poljska in Ciper.

Razpis SKE št.4 je ZAPRT.

Tukaj najdete seznam izbranih kandidatov.

Izbrani dijaki in njihovi starši/skrbniki morajo, za sprejetje štipendije, podpisati Soglasje staršev in ga posredovati učitelju zadolženemu za mobilnost.

Dijaki morajo dokumente predložiti do 30.03.2022 sicer bodo avtomatsko izgubili štipendijo in s tem možnost sodelovanja pri projektu.

Stay tuned

EVERY DAY YOU WILL FIND OUT MORE ABOUT INTERNATIONAL LEARNING MOBILITY

CONTACT US